Przeglądanie po tagach

theodor adorno

Muzyka,

Uwagi na temat recepcji muzyki Gustava Mahlera

Właściwie do początku lat 90. XX wieku Gustav Mahler pozostawał poza obszarem zainteresowań naukowych wielu muzykologów. Zarzucano mu brak gustu muzycznego, schematyczność i sztywność składni. Publiczność przyjmowała go chłodnie, muzycy nienawidzili. On jednak, nieugięty i zadziorny, mówił, że jego czasy jeszcze nadejdą. Nadeszły. I są wielkie.