O NAS

kulturze austriackiej rzadko mówi się jako o odrębnym zjawisku kulturowym. Rozpatruje się ją w kategorii niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. Rzadko, jeśli już przyzna jej się odrębność, uważa się ją za wartościowe medium postaw społecznych, estetycznych czy moralnych. Rzadko, jeśli już, wykracza poza utarte schematy i znane międzynarodowemu gronu nazwiska. Austria jednak to kilkusetletnia historia, wielonarodowe państwo i różnorodne postawy społeczne.

Stworzony z pasją i wiedzą portal AUSTRIART.PL jest platformą promującą szeroko rozumiane pojęcie k u l t u r y  a u s t r i a c k i e j. Gromadzimy artykuły naukowe i publicystyczne tworzone przez wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego i artystycznego. Komentujemy i recenzujemy wydarzenia i zjawiska związane z Austrią. Skupiamy w jednym miejscu wszystko, co o Austrii wiedzieć się powinno, odkrywamy to, co popadło w zapomnienie, zastanawiamy się, co przyniesie jutro.

Oferujemy treść na najwyższym naukowym i dziennikarskim poziomie, odcinając się tym samym od „sieciowej bylejakości”, nadużywania czy wręcz kradzieży własności intelektualnej, zawłaszczania języka czy sfer wizualnych internetu. Udowadniamy, że można tworzyć w wirtualnej przestrzeni miejsce wartościowe pod względem merytorycznym, jak i estetycznym.

Nie poruszamy kwestii stricte politycznych. Tematyka polityczna wszak może pojawić się jako tło wydarzeń czy zjawisk omawianych przez autorów tekstów.

Życzymy wszystkim inspirującej i przyjemnej lektury!

Zespół AUSTRIART.PL