Call for papers

Wszystkie osoby zainteresowane publikacją treści związanych z kulturą austriacką (artykułów naukowych, esejów, felietonów, przekładów, recenzji itd.), prosimy o nadsyłanie prac na adres: austriartpl@gmail.com (e-mail tymczasowy) bądź bezpośredni kontakt na naszym profilu na FB: facebook.com/austriartpl. Istnieje również możliwość publikacji tekstów, które wyszły w druku, ale ze względu na tematykę nie udało im się dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prosimy o dołączenie do tekstów krótkiego biogramu.

Redakcja po otrzymaniu tekstu zapozna się z jego treścią i w przypadku ewentualnych uwag zwróci się bezpośrednio do autora.

Obecnie nie dysponujemy zapleczem finansowym, dzięki któremu moglibyśmy oferować autorom honoraria.