Przeglądanie po tagach

robert musil

Robert Musil
Filozofia,

Musil i filozofia

Musil bardzo wcześnie zapoznał się z filozofią swoich czasów i uczynił ją przedmiotem refleksji. Nieomal został uniwersyteckim psychologiem i filozofem. Po udanej obronie pracy doktorskiej Beiträge zur Beurteilung der Lehren Machs, napisanej u Carla Stumpfa, otrzymał propozycję habilitacji od Alexiusa Meinonga, założyciela pierwszego austriackiego laboratorium eksperymentalnej psychologii w Grazu.
"Posthumous Papers of a Living Author" (2014) | Yodchat Bupasiri | ⓒ Bodthajorn Publishing
Filozofia, Literatura,

Błądząc, posuwamy się naprzód [Musil, tło i postać]

Musil stworzył nowy rodzaj literatury – eseistycznej, przesyconej refleksją filozoficzną – oraz nową formę filozofowania – swobodną, pełną dygresji wypowiedź, wskazującą rozmaite ścieżki, jakimi mogłaby równie dobrze podążyć myśl. Wymóg ten sam potraktował poważnie.
Teatr,

Marzyciel-hochsztapler, czyli Walter Ulmann

Świat teatru nie widział tak zręcznego uwodziciela. Walter Ulmann nie szokował reżyserią teatralną, ale sposobem prowadzenia teatru jako takiego. Przez jednych znienawidzony, przez drugich okrzyknięty genialnym ryzykantem. Jedno jest pewne – taką miłość do teatru trudno wyrazić słowami.

Literatura, Polonica,

Czy lasy przybrały już jesienną barwę?

W poszukiwaniu Trakla i Wittgensteina przenosimy się do Krakowa. O zgoła odmiennych, a jednocześnie sprzężonych ze sobą losach dwóch mężczyzn, których wojna rzuciła na front wojenny do Galicji, o ich wizji krainy „mniej realnej, a bardziej fantazmatycznej”, jak również o twórczości polskich poetów wspominających austriackich geniuszy słowa opowiada dr Tomasz Wójcik.
Robert Musil
Literatura,

Ratujmy człowieka bez właściwości!

Robert Musil „Człowieka bez właściwości” napisał prawie sto lat temu. Jego powieść w sposób niemal doskonały opisuje jednak współczesnego nam człowieka. Postmodernistyczny, samotny byt wyzbyty własnej historii, nie umiejący określić własnego „ja” w przyszłości, snuje się bezradnie po obcej mu ziemi.