Przeglądanie przez kategorie

Polonica

Literatura, Polonica,

Czy lasy przybrały już jesienną barwę?

W poszukiwaniu Trakla i Wittgensteina przenosimy się do Krakowa. O zgoła odmiennych, a jednocześnie sprzężonych ze sobą losach dwóch mężczyzn, których wojna rzuciła na front wojenny do Galicji, o ich wizji krainy „mniej realnej, a bardziej fantazmatycznej”, jak również o twórczości polskich poetów wspominających austriackich geniuszy słowa opowiada dr Tomasz Wójcik.