Przeglądanie po tagach

świadomość ciała

Zwei Arten zu sein, Maria Lassnig, 2000

[WYSTAWA] Maria Lassnig – Sympozjum

Jednodniowe sympozjum poświęcone będzie twórczości Marii Lassnig w kontekście autobiografizmu, kobiecego pisania i opowiadania własnej historii za pomocą środków wizualnych. Prezentacje zaproszonych badaczek oraz wspólna dyskusja wraz z udziałem artystek z Polski dotyczyć będzie malarstwa kobiecego jako przestrzeni negocjacji kwestii tożsamościowych i politycznych oraz cielesności wdzianej z perspektywy historii i traumy, ale także rozkoszy.
12–14

wprowadzenie;
trzy indywidualne wystąpienia:
Joanne Mora (Londyn)
Kalina Kupczyńska (Łódź)
Katarzyna Bojarska (Warszawa)

14–14.45
przerwa kawowa

14.45–16.30 
rozmowa z udziałem artystek Anny Baumgart,  Poli Dwurnik i Honoraty Martin
moderowana przez Magdę Szcześniak

Koncepcja i prowadzenie: dr Katarzyna Bojarska, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej www.pismowidok.org / Instytut Badań Literackich PAN

Tłumaczenie symultaniczne.

[WYSTAWA] Wernisaż wystawy i performance Ines Doujak w Krakowie!

Wystawa „Bezpańskie głosy” to pierwsza w Polsce indywidualna wystawa Ines Doujak. Na wystawie w Galerii Bunkier Sztuki zostaną zaprezentowane kolaże z cyklu Karnacje [Skins], wykorzystujące tablice edukacyjne i atlas medyczny z początku dwudziestego wieku. W kolażach artystka łączy ludzkie ciało z roślinami i zwierzętami i konstruuje „międzygatunkowe stworzenia”. Ines Doujak wierzy, że zmiany skórne, rzadkie choroby przybliżają nas do pierwotnego świata roślin i zwierząt, są ich emanacją; interesuje się też roślinami trującymi i halucynogennymi i używa ich w takim samym celu jak ludy pierwotne – żeby przekroczyć granice ciała i umysłu.

Pod hasłem Not Dressed for Conquering („Nieubrani do zdobywania”) – które odrzuca powszechny dziś w popkulturze tzw. power dressing – zobaczymy prace grające z pojęciami sztuki wysokiej i niskiej, spojrzymy na modę jako na biznes globalny, przyglądając się jej korzeniom tkwiącym – dosłownie – w krojeniu i zszywaniu, czyli Haute Couture.

Podczas wernisażu w Bunkrze Sztuki odbędzie się performance Ines Doujak, w którym nie tylko zaprezentowane będą zaprojektowane przez nią stroje, lecz również nowe tkaniny odnoszące się do kontekstu polskiego.

Ines Doujak (ur. 1959) studiowała tkactwo na wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak szybko porzuciła tradycyjne rzemiosło na rzecz sztuki, zainspirowana przekonaniem rdzennych ludów Ameryki Południowej, że tkanina dźwiga wiedzę kulturową.

Drugim istotnym obszarem zainteresowań artystki jest ciało, w szczególności ciało jako kulturowa konstrukcja, a jednocześnie przedmiot ścierania się wpływów różnych ideologii, sfery społecznej i politycznej. Przedłużeniem tego nurtu myślenia są rozważania Doujak na temat skóry jako naszej zewnętrznej powłoki i hermetycznego świata mody; artystka sieje zamęt w tym świecie, posługując się jego własnymi narzędziami – tkaniną, ubraniem, pokazem mody.